عطر یاس http://goleyas2014.mihanblog.com 2018-10-22T22:25:35+01:00 text/html 2018-06-27T05:02:12+01:00 goleyas2014.mihanblog.com علی بدیعی استرس http://goleyas2014.mihanblog.com/post/2 <div>در شرایط پراسترس خودتان را بغل کنید .یعنی چه</div><div>در اوضاع پراسترس برخی افراد با دست به سینه شدن و مالیدن دست‌ها به شانه‌شان</div><div>، به طوری که انگار خود را در آغوش گرفته‌اند به خودشان آرامش می‌دهند!</div><div><br></div><div><br></div>