عطر یاس tag:http://goleyas2014.mihanblog.com 2018-10-23T04:48:10+01:00 mihanblog.com استرس 2018-06-27T05:02:12+01:00 2018-06-27T05:02:12+01:00 tag:http://goleyas2014.mihanblog.com/post/2 علی بدیعی در شرایط پراسترس خودتان را بغل کنید .یعنی چهدر اوضاع پراسترس برخی افراد با دست به سینه شدن و مالیدن دست‌ها به شانه‌شان، به طوری که انگار خود را در آغوش گرفته‌اند به خودشان آرامش می‌دهند! در شرایط پراسترس خودتان را بغل کنید .یعنی چه
در اوضاع پراسترس برخی افراد با دست به سینه شدن و مالیدن دست‌ها به شانه‌شان
، به طوری که انگار خود را در آغوش گرفته‌اند به خودشان آرامش می‌دهند!


]]>